12-godzinny bieg podczas dni Lubonia - LKB

12-GODZINNY BIEG NA POWITANIE LATA

10.06.2017r. PODCZAS DNI LUBONIA

Rejestracja - Regulamin - Lista Startowa - Prowadzący sztafety - Wyniki online


Regulamin V bieg na powitania lata Luboń 2017:


1. Cel imprezy:
1. Promocja aktywności fizycznej – rekreacji w szczególności biegania.
2. Promocja Lubonia jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.
2. Organizator:
Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza,
62-030 Luboń, ul. Jana II Sobieskiego 2.
Kontakt email. kontakt@lubonskikb.pl
tel. 660 474 093 (Marcin Meller)
3. Termin i miejsce:
Bieg odbędzie się 10 czerwca 2017 r. (sobota). Biuro zawodów mieścić się będzie w dużym namiocie przy wejściu na stadionie przy ul. Rzecznej w Luboniu. Start biegu odbędzie się o godzinie 6:00 a meta o godzinie 18:00. Punkt startu, zmian i mety będzie przy samym biurze zawodów.
4. Zasady uczestnictwa.
Co 30 minut na pętle o długości 5 km ruszać będzie kapitan zmiany - reprezentant Lubońskiego Klubu Biegacza, wraz z chętnymi biegaczami, ilość pętli do pokonania przez biegaczy jest dowolna (dwie pętle: 1 okrężenie, 2 okrążenie). Do biegu można się przyłączyć o dowolnej godzinie, każdy kto lubi biegać i świetnie się bawić jest mile widziany, serdecznie zapraszamy biegaczy spoza klubu – wpisowe to dobry humor Trasa biegu prowadzić będzie ścieżkami biegowymi oraz chodnikiem. Poruszamy się chodnikami w ciągłym ruchu ulicznym z zachowaniem przepisów KRD
5. Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 15 maja 2017r jak i w dniu biegu. W dniu biegu zgłosić się należy przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem 1 swojego okrążenia. Zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat w dniu biegu (u nieletnich jest wymagana zgoda opiekunów prawnych). Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia udziału jego dziecka na własną odpowiedzialność - dotyczy osób niepełnoletnich. Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (karty zdrowia) lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095). Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem "V biegu na powitania lata Luboń 2017r" i akceptacji jego postanowień. Każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb biegu i klasyfikacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Harmonogram zawodów:
Start biura zawodów 5:45
Start pierwszej zmiany o godzinie 6:00 na trasie miejskiej
Start nastepnej zmiany o godzinie 6:30 na trasie przełajowej i tak co pół godziny.
Ostatnia zmiana wyruszy o godzinie 17:30.
Po godzinie 18 nastapi wręczenie nagród.
7. Nagrody:
Puchary dla biegaczy z najwiekszą ilością przebiegnietych kilometrów (3 miejsca kobiet i mężczyzn). Dla biegacza i biegaczki, którzy przebiegną najwięcej pętli, organizatorzy przewidzieli nagrodę.
8. Postanowienia Końcowe:
Wyniki oraz lista startujących na bieżąco będzie aktualizowana i przedstawiana w internecie na stronie www.lubonskikb.pl/12h
Organizator nie zapewnia szatni w dniu biegu.
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko (oświadczenie przed startem w biegu)
Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu.

Zapraszamy organizatorzy Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza